วาดเส้น /ความถนัดทางสถาปัตยกรรม / ออกแบบภายใน/ศิลปะเพื่องานอดิเรก

ห้องฝึกฝนและสอนทักษะในการสร้างงานศิลปะ

ให้ผู้ที่ชื่นชอบหรือน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ได้ คิด/เขียน/วาด รู้วิธีการและขั้นตอน

โดยพี่สถาปนิกและนักออกแบบ