1/1
ศิลปะเพื่องานอดิเรก
ART AS A HOBBY

BY ARTERIAL

สีน้ำเพื่องานอดิเรกสำหรับบุคคลทั่วไป
• สร้างเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยศิลปะ ผ่อนคลายและสร้างสมาธิกับการวาดภาพและระบายสีน้ำ สร้างผลงานศิลปะด้วยตัวคุณเอง

- พื้นฐานการวาดเบื้องต้น
- รู้จักการใช้อุปกรณ์และการเลือกใช้สี
- การลงสีน้ำอย่างง่าย
- การวาดภาพระบายสีแสงและเงาของวัตถุ
- การวาดภาพระบายสีสิ่งของ
- การวาดภาพระบายสีวิวและบรรยากาศ

1/10

WATER COLOUR

as a hobby

คอร์สละ6 ครั้ง (เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง)

พุธ-ศุกร์           17:00 - 20:00

เสาร์-อาทิตย์    9:00 – 12:00 ช่วงเช้า

                        13:00-16:00 ช่วงบ่าย

ราคาคอร์สละ 3500 บาท