1/1
ออกแบบภายใน
INTERIOR

BY ARTERIAL

ADVANCE 

INTERIOR

คอร์สละ8+2 ครั้ง (เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง)

พุธ-ศุกร์           17:00 - 20:00

เสาร์-อาทิตย์    9:00 – 12:00 ช่วงเช้า

                        13:00-16:00 ช่วงบ่าย

ราคาคอร์สละ 3800 บาท

Advance Interior’ 1
• เน้นการเขียน Perspective ในงานออกแบบภายในและทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบภายในของบ้านพักอาศัย
- การเขียน Interior Perspective และการเขียน Furniture
- การเขียน Plan และ Elevation ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
- เทคนิคการลงสีและนำเสนองานออกแบบภายใน
- Bedroom Design
- Bathroom Design
- Living room Design
- Kitchen & Dining room Design

Advance Interior’ 2
• เน้นการออกแบบภายในของอาคารสาธารณะและเทคนิคการทำข้อสอบ การนำเสนอผลงาน
- Public Space Design
- Retail shop Design
- Exhibition Design
- Brand & Product Design
- เทคนิคการทำข้อสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมให้ดีและเร็ว
- จำลองการสอบและวัดคะแนนให้พร้อมสำหรับการลงสนามสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม

1/6